Site icon מימי ז'רנקוב מומחית לטיפול במתבגרים, מתבגרות ונשים צעירות

המתבגר כועס

המתבגר הכועס

מתסכל וקשה להתבגר. הלחץ של גיל ההתבגרות, דוחף חלק מהמתבגרים להגיב בכעס ולעיתים אף בזעם.
מתבגרים שמתקשים לשלוט במעשיהם או ברגשותיהם, יחוו התקפי זעם ויתפרצו על בני משפחתם או על חבריהם. מתבגר כועס יוכל לפגוע ברכושו או ברכוש בית הספר, לסכן את עצמו, לריב עם חבריו ולגלות אלימות פיזית ומילולית.

מה אני כהורה יכול לעשות?

להתעלם מן הבעיה ולקוות שהכל יעבור מעצמו, בדרך כלל לא עוזר. תפקידם של ההורים חשוב ומשמעותי. ההורים רואים את  גילויי התקפי הכעס והזעם ושומעים על כך מצוות בית הספר. 

חשוב כי תפנו לטיפול בהקדם האפשרי, על מנת לעזור לילדכם. בטיפול יהיה מקום לילדכם להביע את רגשותיו, בהדרכת ההורים תלמדו איך לעזור לילד לשלוט ברגשותיו ולנהל את כעסו. שיחות משותפות עם צוות בית הספר ילמד את הצוות, כיצד לעזור לילד לשלוט ולנהל את רגשותיו בבית הספר.

מתי לפנות לטיפול?

רצוי להתחיל מוקדם ככל האפשר בטיפול, כאשר מגלים כי למתבגר קיים קושי בניהול כעסים. טיפול מוקדם ימנע נזק בלתי הפיך לבריאותו הנפשית של המתבגר. כאשר התקפי כעס וזעם אינם מטופלים, הבעיה מחריפה ונוספים לה קשיים נוספים כגון חרדה ומתח. במהלך הזמן קושי בניהול הכעס עלול להוביל לחרדה ומתח הפוגעים בנפשו של המתבגר ועלולים לגרום לקשיים רגשיים.

גם החלקים החברתיים נפגעים היות והחברים מתרחקים מילדים שמתנהלים באלימות והמתבגר עלול למצוא עצמו מבודד חברתית. החלקים הלימודיים אף הם נפגעים, משום שהמתבגר מתקשה להתרכז במהלך יום הלימודים ואינו מצליח להיות רגוע ולהתפנות ללמידה. במהלך הזמן, מצטברים פערים לימודיים, אותם קשה להשלים ונוצר מעגל קסמים שלילי, בו המתבגר מתקשה להתרכז, ציוניו יורדים, דימויו העצמי יורד, מה שגורם לו לחוש שוב מתח וחרדה וחוזר חלילה.

התקפי הזעם של המתבגר מסבים נזק ומשפיעים גם על המשפחה. ההורים כועסים ומתוסכלים, האחים והאחיות רבים עם המתבגר והמשפחה כולה חווה אנרגיות שליליות ומתקשה להנות ביחד. כל מפגש משפחתי, עלול להתפוצץ בעקבות מתבגר זועם ושלוות המשפחה, נפגעת, כל פעם מחדש.

מתי כדאי לפנות לטיפול?

Exit mobile version