Site icon מימי ז'רנקוב מומחית לטיפול במתבגרים, מתבגרות ונשים צעירות

המתבגר מתאבל

המתבגר מתאבל

איך המתבגר שלי יתמודד עם האובדן?

המתבגר עלול להיות מבודד בתוך תחושת האבל המתבגר הופך להיות עצמאי יותר ומרגיש פחות נוח לבקש תמיכה מהוריו או ממבוגר אחר, המתבגר שנהג להתרפק או להתכרבל בחיק הוריו, כשחש עצב, יתקשה לעשות זאת ובמקום זאת, יטרוק את דלת חדרו, לדוגמא.

המתבגר חש כי כולם מסתכלים עליו

המתבגר מאמין לעיתים כי העולם מסתכל עליו, בוחן אותו ושופט אותו ולכן חשוב לו להתאים למצופה ממנו, כדי להרגיש חוזק ותחושת נורמליות.
המתבגר יכול להתרחק מתחושת האבל, על מנת שלא להיתפס על ידי חבריו כ"הילד הזה שאבא שלו מת". קבוצת תמיכה, של מתבגרים שחוו חוויה דומה, תוכל לעזור לו להרגיש טבעי ונוח יותר, עם תחושת האבל.

המתבגר, האינטרנט והרשתות החברתיות

המתבגר יפנה לאינטרנט לחפש מידע ויפנה לרשתות החברתיות לחפש תמיכה ואפשרויות להתאבל. ברשת אכן אפשר למצוא מידע טוב ורשת תמיכה דואגת, אך ברשת נמצא גם מידע שאינו אמין והאנונימיות שברשתות, עלולה לחשוף אותו להערות מרושעות או אדישות למצבו.
חשוב לכוון את המתבגר ולעזור לו למצוא רשתות תמיכה ומידע, שיעזרו לו להתמודד עם האבל ולא יגרמו נזק נוסף.

המתבגר ואמונתו

חלק מההתפתחות הזהות בגיל ההתבגרות, מובילות את המתבגר לשאול שאלות כגון "במה אני מאמין ?".
בתקופת אבל, המתבגר יתקשה להישען על האמונות שרכש כשהיה ילד.
על ההורה לעודד את ילדו ולתמוך בו, כשהוא חוקר את אמונותיו ולעודדו להתאבל בצורה כנה ופתוחה ככל האפשר.

התנהגות מסתירה לעיתים את אבלו של המתבגר

בשנים האחרונות התגבשה ההבנה שהאבל הינו תהליכי ומשתנה מאחד לאחר. כל אחד מתאבל בצורה שונה וייחודית לו.
המתבגר זקוק להבנה ותמיכה שיעזרו לו להתמודד עם האובדן בדרכו.

אם יש ספק – אין ספק !

אם נראה לך, כי המתבגר מתקשה להתמודד עם האבל, מסתגר, מפסיק לאכול לא נפגש עם חברים, מתדרדר בלימודים,
פונה לסמים או לשתייה או כל התנהגות או רגש אחר שנראים לך, או גורמים לך לחשוב כי המתבגר זקוק לעזרה פנה והתייעץ.
חשוב שלא להזניח או לחשוב, כי הקושי יעבור או ייעלם מעצמו.

ניתן לפנות ולהתייעץ עימי, אשמח לעזור!

Exit mobile version